Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/fmuser/data/www/fm.stu.cn.ua/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Про інститут

Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор інституту  д.е.н., професор

Ткаленко Наталія Валеріївна

 

   У інституті навчається близько 700 студентів.  Інститут створено наказом ректора від першого квітня 2018 року.

Навчання проводиться за такими спеціальностями:

Освітній ступінь бакалавр

- «Публічне управління і адміністрування»;
- «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент», «Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері»);
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
- «Харчові технології».

Освітній ступінь магістр

- «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент», «Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері»);
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
- «Публічне управління і адміністрування» (освітні програми «Державна служба», «Публічне управління і адміністрування»);
- «Харчові технології».

  Форми навчання – денна, заочна та післядипломна.

  Навчання проводиться за державним замовленням та на контрактній основі.

  Мова навчання – українська.

Спеціальність «Публічне управління і адміністрування»

  Випускники нової спеціальності «Публічне управління і адміністрування» мають можливість обіймати посади керівника структурних підрозділів органів державного, регіонального та місцевого управління, керівного працівника апарату центральних органів державної та місцевої влади, спеціаліста у сфері управління проектами та програмами, керівника, помічника керівника підприємств, установ та організацій тощо.

Спеціальність «Менеджмент»

  Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть працювати як на керівних посадах у державних і галузевих органах управління економікою, так і в якості представників низової і середньої ланки управління промислових підприємств та підприємств сфери послуг різних форм власності.
  Випускники спеціальності «Менеджмент» у даний час є надзвичайно затребуваними на ринку, адже вони є носіями нових методів організації виробництва та управління, що є ключовим елементом конкурентної боротьби, забезпечення лідерства в галузі та високих прибутків. Дипломований фахівець може обіймати первинні посади в апараті управління підприємств та організацій, інноваційних структурах центральних, державних і регіональних органів управління, інноваційних фінансово-кредитних установах, фінансово-промислових групах, технопарках тощо.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  Випускники даної спеціальності можуть обіймати посади директора та комерційного директора, головного товарознавця, начальника торговельного відділу, директора ринку, інспектора та спеціаліста з митного оформлення товарів, головного та старшого інспектора з експертизи, товарознавця-експерта, експерта з оціночної експертизи транспортних засобів тощо.

Спеціальність «Харчові технології»

  ЧНТУ – єдиний вищий навчальний заклад у Чернігівській області, який здійснює підготовку фахівців за даною спеціальністю. Після закінчення навчання випускник має можливість стати фахівцем у галузі харчової промисловості та переробки сільськогосподарських продуктів, працюючи за професіями інженера-технолога, інженера з якості, майстра виробничої дільниці, інженера-лаборанта. Серед первинних посад, які може обіймати випускник даної спеціальності, начальник зміни, завідувач виробничої лабораторії, інженер-хімік, мікробіолог, технолог цеху, інспектор з якості тощо.

Організація навчального процесу

  На даний час якісну підготовку фахівців ННІ забезпечує високопрофесійний науково-педагогічний колектив наших кафедр:
Кафедра публічного управління та менеджменту організацій;
Кафедра менеджменту та державної служби;
Кафедра харчових технологій;
Кафедра товарознавства, підприємництва та торгівлі

  У ННІ створені сучасні науково-методичні комплекси спеціальностей та дисциплін, які відповідають останнім вимогам стандартів освіти. Запроваджені новітні методики викладання, розроблена і впроваджена в навчальний процес наскрізна програма комп'ютерної та практичної підготовки студентів.
  Навчальні корпуси ННІ оснащені найсучаснішими засобами апаратного та програмного забезпечення. Студенти ННІ забезпечені найсучаснішою науковою та навчальною літературою. При вивченні дисциплін знаходять широке застосування сучасні програмні продукти, ресурси світової комп’ютерної мережі INTERNET.
  Навчальні плани спрямовані на підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам і, насамперед, потребам ринкової економіки. При проведенні лекцій, семінарських, лабораторних, практичних занять застосовуються різноманітні активні методи навчання (ситуаційні вправи (кейси), ділові та рольові ігри, дискусії, виїзні заняття на діючих підприємствах).
  Застосовується семестрова форма організації навчання – 2 семестри у навчальному році (початок семестрів – вересень, лютий).
  У ННІ впроваджена кредитно-модульна система згідно вимог Болонського процесу, яка дозволяє активізувати та стимулювати навчання, а також участь у науково-дослідній роботі. Це дозволяє студентам продовжувати навчання за кордоном, приймати участь у програмах подвійних дипломів магістра у престижних вузах інших країн.
  Студенти ННІ проходять практику на провідних підприємствах регіону.

Виховна робота у ННІ

  Основною метою виховної діяльності ННІ є забезпечення умов необхідних для отримання особою повної вищої освіти, а також забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих патріотичних фахівцях.
  Завдання ННІ у сфері виховної роботи.  Основними завданнями ННІ у сфері виховної роботи, відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, є:
1. підготовка студентів високої моралі, здатних до творчої праці;
2. формування у студентів здорового способу життя, розвиток спорту, етичне, естетично-екологічне, політичне, громадське, правове, трудове та фізичне виховання студентської молоді.
  Спираючись на основні принципи, зміст, напрями та форми концепції виховної роботи у ННІ, ставляться такі завдання виховання студентської молоді:
1. підготовка спеціаліста нового типу, який гармонійно поєднує компетентність, духовність, якості державного, громадського та культурного діяча;
2. формування вміння оволодівати надбаннями сучасної національної та світової культури, мистецтва, науки, любові до знань та наукової істини, вміння аргументовано спростовувати теорії, ідеї, позиції;
3. розвиток самостійності, ініціативності, здатності компетентно вирішувати проблеми психологічного, пізнавального і практичного характеру у своїй майбутній професійній діяльності.
  Принципи організації виховної роботи:
1. демократизація і гуманізація виховного процесу у ННІ, дотримання педагогічної етики, поваги до гідності людини;
2. підготовка кадрів високого професійного та духовного рівня, виховання студентів на основі визнання пріоритетності загальнолюдських цінностей як головної методологічної передумови, органічного поєднання виховного процесу з освоєнням світових та національних цінностей історії;
3. визнання свободи мислення, права студентів на власну думку, політичні та життєві позиції;
4. визнання пріоритету самовиховання студентів, організацію їх індивідуальної діяльності, спрямованої на розвиток власного потенціалу;
5. організація студентського самоврядування, роботи студентських громадських об'єднань згідно з положенням про роботу відповідних організацій, що передбачає гнучкі форми взаємодії між деканатом, кафедрою, куратором і студентськими групами;
6. спрямованість виховної роботи на професійно орієнтовану діяльність студента;
7. системність в організації виховної роботи зі студентами, яка передбачає:
а) визначення відповідно до мети і змісту виховної роботи таких форм, які найкращим чином впливають на виховання студентів у процесі навчання та діяльності у ННІ;
б) призначення виконавців, які здійснюють виховну діяльність у ННІ та визначення їх функцій;
в) безпосередню діяльність студентів, спрямовану на виховання особистості;
г) організацію вивчення результативності виховної роботи;
д) організаційну роботу закладу з реалізації виховної роботи.
  Зміст виховної роботи:
1. гуманізація навчально-виховного процесу;
2. моральне виховання студентів;
3. громадянське виховання;
4. правове виховання студентів;
5. трудове та економічне виховання;
6. політичне виховання студентів;
7. екологічне виховання;
8. естетичне виховання студентів;
9. фізичне виховання.

Організація стимулювання навчання студентів

  У ННІ впроваджена Європейська кредитно-трансферно-накопичувальна система згідно вимог Болонського процесу, яка дозволяє активізувати та стимулювати їхнє навчання та участь у науково-дослідній роботі. Кращі студенти отримують стипендії Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів, іменні стипендії ректора.
   Традиційні свята – День першокурсника, День ННІ, кубок КВК, Дні відкритих дверей.
  ННІ є спортивною візитною карткою ЧНТУ, адже на ньому навчається значна кількість учасників спортивних команд інституту (серед них – кандидати та члени національних команд з футболу, легкої атлетики, плавання). Команда КВК ННІ - постійний призер університетських та міських змагань.
  Усі студенти, які приїздять до нас на навчання,  забезпечуються комфортабельним гуртожитком!

Міжнародні зв'язки

  ННІ підтримує тісні наукові зв’язки з лабораторією високих технологій (м. Ворчестер, штат Масачусетс, США), Мінеапольським університетом (штат Мінессота, США), Вашингтонським університетом (м. Пульман, штат Вашингтон, США), Варшавською школою економіки (Польща), Віденським економічним університетом (Австрія), Батумським державним університетом ім. Ш.Руставелі (Грузія), іншими провідними навчально-науковими установами світу. Студенти мають можливість закордонного стажування у Фінляндії, Туреччині, Єгипті, США, Греції, Німеччині, Польщі, Великобританії та участі у програмі отримання подвійних дипломів.

Соціальний захист у ННІ

  У ННІ розроблено та впроваджено систему соціального захисту студентів. Всіх студентів першокурсників залучено до проекту «Адаптація студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі». Кожна академічна група має старосту та куратора, який проводить зі студентами виховну та організаційну роботу.
  До послуг студентів гуртожитки, спортивний комплекс, стадіон, медичний кабінет, бібліотека, буфет, їдальня. Для забезпечення навчального процесу працюють комп’ютерні класи, оснащені персональними комп’ютерами і сучасними програмними продуктами.
  Студенти отримують стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, іменні стипендії ректора.
  Кращі випускники запрошуються до аспірантури та після її закінчення забезпечуються роботою.

 Контактна інформація

Адреса університету: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел. (0462) 95-21-14 (Приймальна комісія);

Адреса ННІ: 140034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4,

Тел. диспетчер: (0462) 665-271; директор: (0462) 665-270

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт інституту: http://fm.stu.cn.ua

Меню користувача
Контактна інформація

Адреса університету: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.

Тел. приймальної комісії: (0462) 665-201; 665-200.

Адреса інституту: 14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, кор. № 4, к. 104.

Тел. інституту: (0462) 665-271.

E-mail: [email protected].

© 2016-2023 ННІ МХТТ. Всі права захищено. Адміністратор сайту - [email protected] Сайт зроблений за технологією SkyJoom

Пошук по сайту